Tans­si ei ole vain tytöille

Kou­lus­sa puhu­taan pal­jon har­ras­tuk­sis­ta. Eräs poi­ka ker­too har­ras­ta­van­sa tans­sia. Myö­hem­min hän kuu­lee käy­tä­väs­sä huu­te­lua: hän­tä sano­taan homok­si. Tans­si­ja­po­jil­le tilan­ne on tut­tu. Hei­tä pide­tään auto­maat­ti­ses­ti homo­sek­su­aa­lei­na sekä hei­tä kiusa­taan, kos­ka he har­ras­ta­vat ”tyt­tö­jen lajia”. Eten­kin nyky­tans­sin ja bale­tin har­ras­ta­jat ovat kiusaa­mi­sen koh­tee­na. Tot­ta on, että tans­si­maa­il­mas­sa on homo­ja, mut­ta ihan yhtä­lail­la on muis­sa­kin har­ras­tuk­sis­sa. Asi­aa ei… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus