Tule­vai­suu­den kuusi Hau­ki­pu­taan koululle

Kuusi toimii itsenäisen Suomen symbolina Haukiputaan koulun pihallakin. (Arkistokuva: Tuija Järvelä-Uusitalo)

Hau­ki­pu­das Ven­la Väi­sä­nen Suo­men itse­näis­tyt­tyä vuon­na 1917 kyl­vet­tiin itse­näi­syy­den kuusi. Se istu­tet­tiin vuon­na 1931 Hel­sin­gin Kai­vo­puis­toon. Vai­keat­kaan ajat eivät ole kuus­ta kaa­ta­neet, ja se jat­kaa yhä kas­vu­aan. Kun Suo­mi täyt­ti vii­si­kym­men­tä vuot­ta 1967, istu­tet­tiin itse­näi­syy­den kuusen sie­me­nis­tä kas­va­tet­tu­ja kuusia koti­kuusia eri puo­lil­le Suo­mea, kuten esi­mer­kik­si kou­lu­jen, kun­nan­ta­lo­jen ja kotien pihoil­le. Nyt Suo­men sata­vuo­tis­juh­la­vuo­te­na perin­net­tä jatketaan… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus