Iin val­tuus­ton kokous­ten videoin­nis­ta ei teh­ty vie­lä päätöstä

Iin kunnanvaltuusto otti aikalisän valtuuston kokousten videointiasiaan. Kuvassa puheenvuoroa käyttämässä Risto Säkkinen.

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Ii Iin kun­nan­val­tuus­to jät­ti äänes­tyk­sen jäl­keen (25–9, 1 pois­sa) pöy­däl­le aloit­teen kun­nan­val­tuus­ton kokous­ten video­lä­he­tyk­sis­tä ja kokous­ten kier­rät­tä­mis­tä eri puo­lil­la Iitä. Har­ri Sanak­se­na­ho (kesk.) on esit­tä­nyt kun­nan­val­tuus­tol­le jät­tä­mäs­sään aloit­tees­sa kun­nan­val­tuus­ton kokous­ten videoi­mis­ta, lähet­tä­mis­tä suo­ra­na netis­sä ja tal­len­ta­mis­ta jäl­ki­kat­se­lua var­ten. Lisäk­si hän esit­ti val­tuus­ton kokous­ten jär­jes­tä­mis­tä suu­rim­mis­sa kylä­kes­kuk­sis­sa, jot­ta kun­ta­lais­ten oli­si hel­pom­paa osal­lis­tua kokouk­siin. Digiasiantuntija… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus