Teks­ta­rit

Suu­ret kii­tok­set Iin Ter­veys­a­se­man hen­ki­lö­kun­nal­le saa­mas­ta­ni hyväs­tä pal­ve­lus­ta. Aurin­kois­ta kevät­tä ja jak­sa­mis­ta kai­kil­le. PS Jätet­tyä­ni soit­to­pyyn­nön, minul­le soi­tet­tiin 2–3 tun­nin pääs­tä takai­sin. Riit­ta Haa­pa­nie­mi Voi­si­ko Hau­ki­pu­taan kir­jas­ton tila­na olla enti­nen S-mar­ket. Sin­ne sopi­si kah­vio­kin. Parem­paa pal­ve­lua Teho­met­sä­ta­lout­ta, tur­ve­tuo­tan­toa, tuu­li­myl­ly­jä. Rais­kat­tu luon­to vedet­ty jo äärim­mil­leen. Peräs­tä kuu­luu ja näkyy. Aika sei­sah­tua Ilk­ka Pako­sel­ta hyvä kan­nan­ot­to tuu­li­voi­maan.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus