Yli­kii­min­ki­läi­set eivät nie­le kau­pun­gin yksi­tyis­tie­pää­tös­tä

Yli­kii­min­ki­läi­set perus­ta­vat oman Suk­ke­lia­se­man maa­nan­tai­na 30.9. kel­lo 18 asu­kas­tu­van edus­tal­le. Samas­sa tilai­suu­des­sa käy­dään kes­kus­te­lua Oulun kau­pun­gin yksi­tyis­tei­den aurausa­vus­tus­lin­jauk­ses­ta, jon­ka kat­so­taan Yli­kii­min­gis­sä han­ka­loit­ta­van monen asuk­kaan elä­mää mel­koi­ses­ti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus