Yli­kii­min­ki­läi­nen Läm­pö-Ilma­ri vink­kaa hel­pot kikat ilman­vaih­to­lait­tei­den huol­toon

Ylikiiminkiläinen Pasi Laurila huoltaa, asentaa, korjaa ja myy lämpöpumppuja sekä huoltaa ja korjaa ilmastointikanavat ja ilmastointilaitteet. (Kuva: Aino Alakiikonen)Ylikiiminkiläinen Pasi Laurila huoltaa, asentaa, korjaa ja myy lämpöpumppuja sekä huoltaa ja korjaa ilmastointikanavat ja ilmastointilaitteet. (Kuva: Aino Alakiikonen)

Yli­kii­min­ki­läi­sen Läm­pö-Ilma­rin yrit­tä­jän, Pasi Lau­ri­lan, mukaan läm­pö­pum­put ja ilmas­toin­ti­ka­na­vat pysy­vät kun­nos­sa yllät­tä­vän pit­kään, kun­han omis­ta­ja muis­taa sään­nöl­li­ses­ti teh­dä pie­net huol­to­toi­met. – Usein talon omis­ta­ja saa mark­ki­noin­ti­pu­he­lun, jos­sa kau­pa­taan sato­jen euro­jen hin­tais­ta työ­tä työs­tä, jota ei oikeas­ti edes ole tar­peen teh­dä, Lau­ri­la sanoo. Ilmas­toin­ti­ka­na­vien puh­dis­tus­tar­peen voi hel­pos­ti sel­vit­tää itse. – Kan­nat­taa ava­ta vaik­ka vaa­te­huo­neen pois­to­vent­tii­li ja…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus