Yli­kii­min­gis­sä alkaa hiih­tocup

Ylikiimingissä alkavaa hiihtocupia on suunniteltu alueen yhdistysten ja yhteisöjen yhteisissä palavereissa Ylikiimingin asukastuvalla. Viimeisessä suunnittelupalaverissa tapahtumien järjestäjät saivat valmiin hiihtocupin yhteismainoksen mukaansa jaettaviksi eri kylille. Mukana viimeisessä suunnitelupalaverissa olivat Alpo Säävälä (edessä oik.), Matti Hiltunen, Veli Koistinen, Miia Heilala, Kaisa Valkola, Lasse Haapamäki, Tuula Märsy, Paula Pelkonen, Sanna Kokkoniemi, Jussi Vimpari (takana oik.), Veikko Jokikokko ja Miia Konttinen.

Yli­kii­min­gis­sä on perin­tei­ses­ti jär­jes­tet­ty eri­lai­sia tal­vi­ta­pah­tu­mia hiih­to­kil­pai­lui­neen, mut­ta ongel­ma­na on ollut tapah­tu­mien pääl­lek­käi­syys ja ihmis­ten liik­keel­le saan­ti. Tänä tal­ve­na tähän ongel­maan kehi­tet­tiin rat­kai­suk­si alu­een yhdis­tys­ten yhtei­nen hiih­tocup, jon­ka pää­i­dea­na on var­mis­taa, että alu­een hiih­to­kil­pai­lut ja tal­vi­ta­pah­tu­mat eivät meni­si pääl­lek­käin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus