Yli­kii­min­gin uusi nuo­hoo­ja aloit­ti syys­kuus­sa

Nuohooja Hanna Tolonen sanoo, että ylikiiminkiläiset tuntuvat arvostavan paikallista yrittäjyyttä. (Kuva Teea Tunturi)Nuohooja Hanna Tolonen sanoo, että ylikiiminkiläiset tuntuvat arvostavan paikallista yrittäjyyttä. (Kuva Teea Tunturi)

Yli­kii­min­ki­läi­nen Han­na Tolo­nen perus­ti oman nuo­housa­lan yri­tyk­sen­sä Nuo­hous Tolo­sen syys­kuun lopus­sa. Aiem­min muun muas­sa tur­val­li­suus- ja raken­nusa­lal­la työs­ken­nel­lyt nai­nen ajau­tui ikään kuin vahin­gos­sa vuo­kra­työy­ri­tyk­sen kaut­ta nuo­housa­lan yri­tyk­sen palk­ka­lis­toil­le, sitä kaut­ta opis­ke­le­maan alaa oppi­so­pi­muk­sel­la ja lopul­ta perus­ta­maan oman yri­tyk­sen. – Ihmees­ti tun­tui, että oma ala löy­tyi. Olin aina aja­tel­lut, että en ole luon­teel­ta­ni asia­kas­pal­ve­li­ja, kun olin raken­nuk­sel­la…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus