Yli­kii­min­gin vuo­den yrit­tä­jä on Elsi Määttä

Ylikiimingin Yrittäjien järjestämä toripäivä keräsi mukavasti porukkaa kylänraitille viime viikolle. Kuvat: Anu Kauppila.Ylikiimingin Yrittäjien järjestämä toripäivä keräsi mukavasti porukkaa kylänraitille viime viikolle. Kuvat: Anu Kauppila.

Yli­kii­min­gin Yrit­tä­jät jär­jes­ti­vät vuo­tui­sen tori­päi­vä­nY­li­kii­min­gin kylän­rai­til­la puna­koi­vun toril­la vii­me tors­tai­na. Mark­ki­na­tun­nel­maa ja myyn­ti­ko­ju­ja saa­pui kat­so­maan päi­vän aika­na muka­vas­ti poruk­kaa ja toril­la pal­kit­tiin myös vuo­den yrit­tä­jä. Säh­kö-Art­pen toi­mi­tus­joh­ta­ja ja Yli­kii­min­gin Yrit­tä­jien puheen­joh­ta­ja Aki Piri­lä jakoi pal­kin­non, joka meni tänä vuon­na Yli­kii­min­gin aptee­kin yrit­tä­jäl­le Elsi Mää­täl­le. Määt­tä oli tun­nus­tuk­ses­ta iloi­nen ja otet­tu. ‑Yli­kii­min­gis­sä on hie­noa olla yrittäjänä.… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus