50 vuot­ta eilen täyt­tä­nyt Pert­ti Hon­ka­nen on huo­lis­saan Suo­men tei­den rapis­tu­mi­ses­ta

Yli­kii­min­gin Juo­pu­lil­la asu­va Pert­ti Hon­ka­nen on tot­tu­nut tart­tu­maan monen­lai­siin toi­miin, eikä hän jää sanat­to­mak­si han­ka­lis­sa­kaan tilan­teis­sa. Pert­ti on aja­nut elä­män­sä aika­na täys­pe­rä­vau­nu­rek­ko­ja sato­ja tuhan­sia kilo­met­re­jä Suo­men teil­lä. Lisäk­si hän on hoi­ta­nut monia asioi­ta työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tu­na, pää­luot­ta­mus­mie­he­nä ja Auto- ja Kul­je­tusa­lan Työn­te­ki­jä­liit­to AKT ry:n hal­li­tuk­sen jäse­ne­nä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus