Kylä­ta­lo­toi­min­ta tuo ihmi­siä yhteen Ase­ma­ky­läl­lä

Pirjo Hätälä (vas.) ja Raija Nisula toivovat, että kaikenikäiset kyläläiset löytäisivät kylätalotoiminnan pariin.

Loma­ko­ti Onne­lan tilois­sa avat­tiin kes­ki­viik­ko­na kylä­ta­lo­toi­min­ta. Peri­aat­tee­na on, että Onne­la avaa oven­sa joka kes­ki­viik­ko kai­kil­le haluk­kail­le. Loma­ko­din tiloi­hin saa tul­la ennen­kaik­kea viet­tä­mään aikaa yhdes­sä, mut­ta myös ruo­kai­le­maan, kah­vit­te­le­maan, pelaa­maan tai vaik­ka ulos leik­ki­mään. – Kylä­ta­lo on avoin kai­kil­le, pai­kal­li­sil­le ja kau­em­paa tule­vil­le. Var­sin­kin ikäih­mi­set sekä esi­mer­kik­si pien­ten las­ten kans­sa koto­na ole­vat van­hem­mat voi­si­vat tul­la meil­le…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus