Pah­ka­kos­ken tuu­li­voi­ma­puis­ton raken­nus­lu­vat hakuun syk­syl­lä, puis­ton on tar­koi­tus val­mis­tua vuon­na 2021

Iin kunta on profiloitunut tuulivoimapitäjäksi. Kuva on Olhavan tuulivoimapuistosta, joka on laajenemassa lähivuosina.

Pah­ka­kos­ken tuu­li­voi­ma­puis­ton on alus­ta­van suun­ni­tel­man mukaan tar­koi­tus val­mis­tua vuo­den 2021 alku­puo­lel­la. Iin kun­nan enklaa­vis­sa Yli-Iin Pah­ka­kos­kel­la sijait­se­va Pah­ka­kos­ken tuu­li­voi­ma­puis­ton yleis­kaa­va tuli voi­maan elo­kuun alus­sa. Hank­keen seu­raa­va vai­he on tuu­li­voi­ma­loi­den raken­nus­lu­pien hake­mi­nen. – Seu­raa­vak­si läh­de­tään hake­maan raken­nus­lu­pia vali­tuil­le voi­ma­la­tyy­peil­le. Paras­ta aikaa vie­dään eteen­päin myös verk­ko­lii­tyn­tä­suun­ni­tel­mia, ker­too pro­jek­ti­pääl­lik­kö Jaak­ko Lep­pi­nen Pah­ka­kos­ken Ener­gia Oy:stä. Raken­nus­lu­vat pyri­tään Lep­pi­sen mukaan… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus