Nuo­rit­tan perin­tei­set poro­ki­sat tule­vat taas

Nuorittan porokisat kokoavat kyläläiset yhteen perinteisiin lauantaitalkoisiin Saarisuolle. Kisaradan reunaviitoitusta ovat tässä tekemässä Pertti Märsy (oik.), Tuula Märsy, Kaisa Valkola, Erkki Koskela, Pentti Märsy, Petri Erkkilä ja Keijo Kanniainen. Samaan aikaan eri puolilla aluetta ahertaa monia muitakin talkoolaisia puuhissaan.

Nuo­rit­tal­la pää­see naut­ti­maan jäl­leen aidos­ta poroa­jo­jen tun­nel­mas­ta lähie­täi­syy­del­tä suo­si­tus­sa koko per­heen tapah­tu­mas­sa. Nuo­rit­tan poro­ki­sat jär­jes­te­tään Saa­ri­suol­la hel­mi­kuun 16. päi­vä. Tapah­tu­mas­sa on nel­jä vauh­di­kas­ta sar­jaa, kun kilo­met­rin radal­la kii­tä­vät nel­jän poron ryh­mis­sä ajet­ta­vat kuu­ma ja yleinen/tuntemattomat sekä yksit­täis­ajo­na ajet­ta­vat kar­sin­ta-ajo ja junio­ri­sar­ja. Kuu­ma sar­ja on samal­la nel­jäs Erk­ki Päh­ti­län muis­toa­jo.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus