Musiik­ki yhdis­tää ja tuo hyvää miel­tä

Ylikiiminkiläinen Ihanasti rempallaan -kuoro ilahdutti Vesaisenlinnan Laula kanssamme -tapahtumassa upella laulullaan.

Yli­kii­min­gin kou­lun hyvin­voin­ti­viik­ko poi­ki Vesai­sen­lin­naan Lau­la kans­sam­me -tilai­suu­den, jon­ka jär­jes­ti­vät yhteis­työs­sä kou­lu ja Yli­kii­min­gin musiik­kiyh­dis­tys. Kol­mi­sen­kym­men­tä yli­kii­min­ki­läis­tä pää­si lau­la­maan yhdes­sä ja kuun­te­le­maan Iha­nas­ti rem­pal­laan -lau­lu­yh­tyeen, Ter­vak­set -yhtyeen sekä Tuo­mas Mart­ti­la-Tor­nion ja Tero Vilp­pu­lan musi­soin­tia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus