Met­sä­alan ammat­ti­lai­nen jää unel­ma­työs­tään eläkkeelle

Eläkkeelle jäävä Metsänhoitoyhdistys Oulun seudun toiminnanjohtaja Juhani Heikkinen kertoo viettävänsä eläkepäiviään urheiluharrastusten, kalastuksen, metsästyksen ja lastenlasten parissa.

Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Oulun seu­dun Yli­kii­min­gin toi­mis­tol­la kah­vi­tel­tiin tors­tai­na pit­kä­ai­kai­sen työn­te­ki­jän Juha­ni Heik­ki­sen eläk­keel­le jää­mis­tä. Mie­hel­le tuli täy­teen 42,5 vuot­ta saman työ­nan­ta­jan pal­ve­luk­ses­sa. – Sat­tui ker­ral­la unel­ma­työ. Olen todel­la tykän­nyt työs­tä­ni ja työ­ka­ve­reis­ta­ni, joi­ta parem­pia ihmi­siä ei voi olla­kaan. Muka­va kave­ri on Heik­ki­nen itse­kin, sil­lä hänel­le myön­net­tiin vii­me kevää­nä Met­sä­mies­ten Sää­tiön ”Työyh­tei­sön hyvä tyyp­pi” ‑sti­pen­di. Huo­mio­no­soi­tus­ta perusteltiin… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus