Luis­te­lu­ta­pah­tu­ma toi väkeä kentälle

Ylikiimingin kentällä järjestetty luistelutapahtuma keräsi osallistujia pakkasesta huolimatta. Kuva: Miia KonttinenYlikiimingin kentällä järjestetty luistelutapahtuma keräsi osallistujia pakkasesta huolimatta. Kuva: Miia Konttinen

Yli­kii­min­gin kou­lun ken­täl­lä tiis­tai-ilta­na jär­jes­tet­ty luis­te­lu­ta­pah­tu­ma kerä­si lap­sia ja per­hei­tä ulkoi­le­maan yhdessä.

Kir­peäs­tä pak­ka­ses­ta huo­li­mat­ta per­heen pie­nim­mät viih­tyi­vät luis­te­lu­ken­täl­le pys­ty­te­tyil­lä toi­min­ta­ra­doil­la ja osal­lis­tui­vat myös musiikkiluisteluun.

Luis­te­li­jat saat­toi­vat tau­ko­jen aika­na her­ku­tel­la myös kaa­kao­tar­joi­lun paris­sa. Illan aika­na myös kisail­tiin ja jaet­tiin pie­niä pal­kin­to­ja osallistujille.

Tapah­tu­maa jär­jes­tä­mäs­sä oli­vat Yli­kii­min­gin Lions Club, Yli­kii­min­gin 4H-yhdis­tys sekä Oulun kau­pun­gin liikuntapalvelut.