Loma-asun­non muut­ta­mi­nen oma­ko­ti­ta­lok­si Juo­pu­lil­la ei onnistunut

Kaa­va­mer­kin­tö­jen tul­kin­ta eri­koi­si­ne perus­te­lui­neen estää Pert­ti Hon­kas­ta asu­maan vaki­tui­ses­ti koto­naan Juo­pu­lil­la, ker­rot­tiin Ran­ta­poh­jas­sa 22.3.2018. Hon­ka­nen asuu Yli­kii­min­gin Juo­pu­lin kyläl­lä vapaa-ajan­kiin­teis­tös­sä, jon­ne hän muut­ti edel­lis­syk­sy­nä. Hon­ka­nen haki kau­pun­gil­ta lupaa talon­sa käyt­tö­tar­koi­tuk­sen muu­tok­seen, sil­lä talo sijait­see Juo­pu­lin kyläl­lä mui­den vaki­tui­sik­si asun­noik­si mer­kit­ty­jen talo­jen ja kylä­tien lähei­syy­des­sä. Kau­pun­ki antoi kiel­tei­sen pää­tök­sen, jol­loin Hon­ka­nen teki yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nal­le oikai­su­vaa­ti­muk­sen. Se pohti… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus