Koro­na­saar­ros­sa Jolos­ky­läl­lä VIII: Kou­lu­tus­vien­tiä Sau­di-Ara­bi­aan

Saudinainen opiskelutilanteessa.

Kou­lu­tuk­sen tasoa mit­taa­vien kan­sain­vä­lis­ten Pisa-tes­tien menes­tyk­sen ansios­ta Suo­men kou­lu­jen arvos­tus maa­il­mal­la kas­voi ja Suo­meen alkoi tul­la eri puo­lil­ta maa­il­ma pyyn­tö­jä kehit­tää kou­lu­jen ope­tus­ta. Sau­di-Ara­bias­ta tuli kyse­ly työ­nan­ta­jal­le­ni, ja kun pal­ve­luis­ta ja asian­tun­ti­juu­des­ta syn­tyi sopi­mus, läh­dim­me kol­le­gan kans­sa tut­ki­maan ja poh­ti­maan, miten Sau­di-Ara­bian kou­lu­lai­tos­ta voi kehit­tää. Ensim­mäi­sel­lä kol­mes­ta (2011, 2012, 2014) jak­sos­ta osal­lis­tuim­me kou­lu­tus­mes­suil­le. Työ­nan­ta­jan avul­la…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus