Jou­lu­tun­nel­man jäljillä

Pikku-Pete kuljetti lapsia pulkassaan Ylikiimingin seurakuntatalon pihamaalla. Tommi ja Venla Janz pääsivät ajelulle tapahtuman aluksi. Seuraavaksi he suuntasivat vanhempineen joulupolulle. (Kuva: Teea Tunturi)Pikku-Pete kuljetti lapsia pulkassaan Ylikiimingin seurakuntatalon pihamaalla. Tommi ja Venla Janz pääsivät ajelulle tapahtuman aluksi. Seuraavaksi he suuntasivat vanhempineen joulupolulle. (Kuva: Teea Tunturi)

Yli­kii­min­gin seu­ra­kun­ta­ta­lon piha-alu­eel­la jär­jes­tet­tiin tiis­tai­na koko per­heen jou­lu­pol­ku, jos­sa per­heet pää­si­vät muun muas­sa tont­tu­jump­pai­le­maan, pelaa­maan muis­tio­pe­liä ja arvuut­te­le­maan oikei­ta vas­tauk­sia Yli­kii­min­ki-aihei­siin kysy­myk­siin. Pihal­la oli myös poroa­je­lua ja tar­jol­la oli mak­ka­raa sekä mehua. Yli­kii­min­gin met­säs­tys­seu­ra julis­ti eläin­ten jou­lu­rau­han jou­lu­aa­tok­si ja joulupäiväksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus