Hir­vi­ko­la­ri Ylikiimingissä

Yli­kii­min­gis­sä Muhok­sen­tiel­lä sat­tui hir­vi­ko­la­ri sun­nun­tai­na hie­man puo­len­päi­vän jäl­keen. Maas­tos­sa oli ollut hir­vi­seu­rue pyyn­nis­sä. Seu­ru­een hir­vi­koi­ra oli jäl­jit­tä­nyt hir­veä, joka oli ryn­nän­nyt tien ylit­se. Pahak­si onnek­si koh­dal­le sat­tui autoi­li­ja, joten hir­vi kol­hi itse­ään auton kans­sa. Kola­ris­ta huo­li­mat­ta hir­vi jat­koi mat­kaa tien yli met­sään. Autos­ta rik­kou­tui etu­va­lo ja keu­la kär­si vähäi­siä peltivaurioita.