Alz­hei­me­rin tau­dis­sa hoi­to tulee aut­ta­mat­ta myöhässä

Suo­mes­sa on Alz­hei­me­rin tau­tiin sai­ras­tu­nei­ta ihmi­siä noin 140 000–150 000. Se on suu­rin yksit­täi­nen ete­ne­vän muis­ti­häi­riön syy. Geriat­rian LT, Pet­te­ri Vira­mo ker­toi yli­kii­min­ki­läi­sil­le vii­me vii­kol­la omia havain­to­jaan muis­ti­sai­rauk­sis­ta ja pereh­dyt­ti asu­kas­tu­van täyt­tä­nyt­tä väki­jouk­koa Alz­hei­me­rin tau­din taus­toi­hin ja riskitekijöihin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus