Yli-Iis­sä halu­taan kehit­tää Vatuk­ka­kos­ken­tien mäkeä

Vatukkakoskentien mäenlaskupaikka on kovassa käytössä. Tiistaina aamusella Yli-Iin koulun oppilaita oli nauttimassa mäenlaskusta kirpsakassa pakkassäässä. Laskettelun lomassa paisteltiin myös makkaraa. Nyt Yli-Iissä on herännyt halu kehittää mäen toimintoja monipuolisemmiksi. (Kuva: Teea Tunturi)Vatukkakoskentien mäenlaskupaikka on kovassa käytössä. Tiistaina aamusella Yli-Iin koulun oppilaita oli nauttimassa mäenlaskusta kirpsakassa pakkassäässä. Laskettelun lomassa paisteltiin myös makkaraa. Nyt Yli-Iissä on herännyt halu kehittää mäen toimintoja monipuolisemmiksi. (Kuva: Teea Tunturi)

Ulkoi­lun iloa ja mäen­las­kun rie­mua on tänä tal­ve­na saa­tu kokea Yli-Iin uudel­la, tal­koo­voi­min yllä­pi­de­tyl­lä mäen­las­ku­pai­kal­la Vatuk­ka­kos­ken­tien pääs­sä. Nyt Yli-Iis­sä on herän­nyt aja­tus pai­kan kun­nos­ta­mi­ses­ta ja kehit­tä­mi­ses­tä. Yli-Iin Nase­va on otta­nut asias­sa orga­ni­soin­ti­vas­tuun ja Ris­to Päk­ki­lä on teh­nyt Oulun kau­pun­gil­le val­tuus­toa­loit­teen asiasta. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla