Yli-Iis­sä toi­vo­taan kau­pun­gil­ta posi­tii­vi­sia uuti­sia omal­le kylälle

Yli-Iin asukasillassa ei paljon väkeä ollut, mutta terveisiä kaupungin suuntaan sitäkin enemmän. Pääaiheeksi nousivat Onni-palveluliikenne sekä yli-iiläisten hyvinvoinnin lisäämisen tarve. Yli-iiläisiä kuuntelivat asukasillassa Oulun yhteisötoiminnan Teija Heikkinen, Minttu Tavia ja Maiju Teeriaho.(Kuva: Teea Tunturi)Yli-Iin asukasillassa ei paljon väkeä ollut, mutta terveisiä kaupungin suuntaan sitäkin enemmän. Pääaiheeksi nousivat Onni-palveluliikenne sekä yli-iiläisten hyvinvoinnin lisäämisen tarve. Yli-iiläisiä kuuntelivat asukasillassa Oulun yhteisötoiminnan Teija Heikkinen, Minttu Tavia ja Maiju Teeriaho.(Kuva: Teea Tunturi)

Oulun kau­pun­gin yhtei­sö­toi­min­ta jär­jes­ti Yli-Iis­sä asu­ka­sil­lan, jos­sa esi­tel­tiin kau­pun­gin tar­joa­mia rahal­li­sia avus­tus­muo­to­ja, Lea­de­rin myön­tä­miä avus­tuk­sia ja Onni-pal­ve­lu­lii­ken­net­tä. Oli­ko vika aiheis­sa vai onko Yli-Iin kur­jis­ta­mi­nen teh­nyt teh­tä­vän­sä, kun vain kou­ral­li­nen asuk­kai­ta oli tul­lut pai­kal­le aihei­ta kuuntelemaan?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus