Yli-Iin seu­ra­kun­ta­ta­lo suunnitelmavaiheessa

Yli-Iin uuden seu­ra­kun­ta­ta­lon han­ke on toteu­tus­suun­nit­te­lu­vai­hees­sa, eikä toteu­tus­suu­ni­tel­mia ole vie­lä hyväk­syt­ty. Oulun ev.-lut. seu­ra­kun­tayh­ty­män kiin­teis­tö­joh­ta­ja Jaa­na Val­jus ker­too, että tavoi­te­ai­ka­tau­lu suun­ni­tel­mien hyväk­sy­mi­sel­le on elo­kuu 2021.

– Tavoi­te­ai­ka­tau­lu raken­ta­mi­sen aloit­ta­mi­sel­le on tou­ko­kuu 2022, kuten han­ke­suun­nit­te­lus­sa on päätetty.

Uudet seu­ra­kun­nan tilat Yli-Iis­sä oli­si­vat käy­tös­sä tämän aika­tau­lun mukaan vuo­den 2023 keväällä.