Yli-Iin päi­vä­ko­dil­la odo­te­taan uusia tilo­ja – Yli-Iitä ei koet­te­le muu­al­ta tut­tu hoi­ta­ja- tai hoitopaikkapula

Päiväkoti Muurahaisen henkilökunta sekä Yli-Iin päivähoidon entisiä työntekijöitä kokoontui Kierikkiin saattelemaan Leena Isolan (kuvassa keskellä kukkien kanssa) eläkkeelle. Tunteikkaassa juhlassa mukana oli myös Yli-Iin ensimmäinen perhepäivähoitaja, Eeva-Liisa Pernu (kuvassa Isolan vieressä). (Kuva: Teea Tunturi)Päiväkoti Muurahaisen henkilökunta sekä Yli-Iin päivähoidon entisiä työntekijöitä kokoontui Kierikkiin saattelemaan Leena Isolan (kuvassa keskellä kukkien kanssa) eläkkeelle. Tunteikkaassa juhlassa mukana oli myös Yli-Iin ensimmäinen perhepäivähoitaja, Eeva-Liisa Pernu (kuvassa Isolan vieressä). (Kuva: Teea Tunturi)

Päi­vä­hoi­don his­to­ria ulot­tuu Yli-Iis­sä vuo­teen 1977, jol­loin ensim­mäi­nen kun­nal­li­nen päi­vä­hoi­ta­ja, Eeva-Lii­sa Per­nu aloit­ti työn­sä. Vuon­na 1980 kun­nal­li­sen päi­vä­hoi­don tar­ve lisään­tyi, ja tuol­loin per­he­päi­vä­hoi­ta­jia pal­kat­tiin kun­taan useam­pia. 1990-luvun lop­pu­puo­lis­kol­la perus­tet­tiin kak­si ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­tia, joi­den toi­min­ta lop­pui 2010-luvun vii­mei­si­nä vuosina.Nyt Yli-Iis­sä ei ole enää perhepäivähoitajia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus