Yli-iiläi­set kool­la lii­kun­nan mer­keis­sä

Viitakankaan huoltopisteellä kävi välillä melkoinen vilske. Mehua ja suolakeksejä pyöräilijöille tarjoilivat Hannu Lahdenperä (oikealla) ja Timo Kaveri. (Kuva: Ritva Piri)

Temp­pu­ra­taa, pomp­pu­lin­naa, ket­tin­gin­heit­toa, kep­pi­he­vos­te­lua ja pal­jon muu­ta oli yli-iiläis­ten yhdis­tys­ten yhteis­voi­min jär­jes­tä­mäs­sä Hei me lii­ku­taan -tapah­tu­mas­sa, jon­ka edel­lis­lau­an­tai­seen toteu­tuk­seen myös Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut osal­lis­tui.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus