Vir­pi Räi­sä­nen 50 vuot­ta: Viu­lis­tis­ta kuo­riu­tui onnel­li­nen laulaja

Virpi Räisänen on säilyttänyt talonsa seinällä kuvan Huovilan rakennuttaneista Huovin sisaruksista, jotka olivat taiteilijan itsensä tavoin paluumuuttajia. Siskokset rakennuttivat talon palattuaan Amerikasta, missä olivat työskennelleet talorahoja ansaitsemassa.Virpi Räisänen.

Vir­pi Räi­sä­nen oli kol­men vuo­den ikäi­nen, kun hänen äitin­sä otti vas­taan työn kii­min­ki­läi­sen Tirin­ky­län kou­lun opet­ta­ja­na. Sekä äiti että Oulun yli­opis­tol­la fyy­sik­ko­na työs­ken­nel­lyt isä miel­tyi­vät Kii­min­kiin asuin­paik­ka­na, joten per­he aset­tui kun­taan, ja siel­lä käyn­nis­tyi Vir­pin­kin tai­val koululaisena.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus