Van­ha väis­tyi uuden tieltä

Yli-Iin vanha seurakuntakoti on purettu. (Kuva: Teea Tunturi)Yli-Iin vanha seurakuntakoti on purettu. (Kuva: Teea Tunturi)

Yli-Iin van­han seu­ra­kun­ta­ko­din vii­mei­nen­kin sei­nä on nyt kaa­tu­nut. Pai­kal­le nousee uusi seu­ra­kun­ta­ko­ti, jon­ka on tar­koi­tus val­mis­tua jo vuo­den 2024 aika­na. Uudis­ra­ken­nuk­sen ja pur­ka­mi­sen mää­rä­ra­ha on yhteen­sä noin 2 100 000 euroa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus