Uusia tur­ve­soi­ta tar­vi­taan kipeäs­ti

Oulun seudun ympäristötoimen Hannu Salo (vas.) ja Metsähallituksen Pertti Palojärvi (oik.) olivat kuulemassa Turveruukin Arto Lehtosaaren, Heli Heikkisen ja Hanne Mäenpään esitystä Raasakkasuon turvetuotantohankkeesta. Yli-iiläisiä hanke ei kiinnostanut niin paljoa, että kukaan olisi tullut paikalle Kierikkiin tutustumaan aiheeseen.

Iijoen valu­ma-alu­eel­ta pois­tuu lähi­vuo­sien aika­na usei­ta Tur­ve­ruu­kin tur­peen­tuo­tan­toa­luei­ta, kos­ka ne ovat tul­leet elin­kaa­ren­sa päät­tee­seen. Tuo­tan­to­pin­ta-ala romah­taa vuo­den 2020 jäl­keen mer­kit­tä­väs­ti, ellei uusia hank­kei­ta pääs­tä aloit­ta­maan. Oulun Ener­gian Top­pi­lan voi­ma­lai­tok­set kui­ten­kin tar­vit­se­vat tur­vet­ta polt­toai­neek­seen vie­lä pit­kään, sil­lä Top­pi­la 1 on toi­min­nas­sa vuo­teen 2020 ja Top­pi­la 2 vuo­teen 2035 saak­ka. Oulun Ener­gian uusi bio­polt­toai­ne­lai­tos ava­taan 2020–2021, jon­ka…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus