Tuu­li­voi­man suun­nit­te­lu Yli-Iihin jat­kuu, uusi han­ke Tannilaan

Yli-Iin Iso Ryti­suon alu­een tuu­li­voi­ma­puis­ton suun­nit­te­lu­työ ja kaa­voi­tus­pro­ses­si ovat par­hail­laan käyn­nis­sä Oulun kau­pun­gin ja Infi­ner­gies Fin­land Oy:n sekä ABO Wind Oy:n kes­ken. Alu­een ympä­ris­tö­sel­vi­tyk­sis­tä teh­dään par­hail­laan raport­tia. Samaan aikaan teh­dään myös maa­pe­rä­tut­ki­muk­sia ja tar­kas­tel­laan muun muas­sa lin­tu­jen syys- ja kevät­muut­toa. Alu­eel­le pys­ty­te­tään par­hail­laan tuu­li­mit­taus­mas­toa, joka mit­taa Iso Ryti­suon tuu­lio­lo­suh­tei­ta vähin­tään vuo­den verran.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus