Osa Kii­min­gin tilaa­jis­ta saa tiis­tain 12.10. Ran­ta­poh­jan vas­ta keskiviikkona

Muu­ta­mat kym­me­net pai­ne­tun Ran­ta­poh­jan kii­min­ki­läi­set tilaa­jat saa­vat tiis­tain 12.10. Ran­ta­poh­jan vas­ta huo­men­na. Syy­nä on se, että jake­luun tar­koi­te­tut leh­ti­ni­put oli­vat pää­ty­neet vää­rään paikkaan.
Pahoit­te­lem­me tapahtunutta.

Pek­ka Keväjärvi
päätoimittaja
Rantapohja