Vii­ni­vaa­ran ympä­ril­tä otet­tiin suo­je­luun uusia soi­ta – Jou­tuu­ko Oulu arvioi­maan alu­een soi­den ja vesis­tö­jen mer­ki­tys­tä uudelleen?

Viinivaarasta, jossa Oulun kaupungilla on vedenottosuunnitelmia, on otettu suojeluun uusia soita. Suojelu saattaa lisätä alueen arvoa ja antaa Oululle syytä arvioida soiden, kuten kuvassa näkyvän Leppisuon ja alueen vesistöjen merkitystä.Viinivaarasta, jossa Oulun kaupungilla on vedenottosuunnitelmia, on otettu suojeluun uusia soita. Suojelu saattaa lisätä alueen arvoa ja antaa Oululle syytä arvioida soiden, kuten kuvassa näkyvän Leppisuon ja alueen vesistöjen merkitystä.

Vii­ni­vaa­ran luon­to ja eri­tyi­ses­ti sitä ympä­röi­vien soi­den, puro­jen ja läh­tei­den arvo on ollut tape­til­la jo usei­den vuo­sien ajan, kos­ka Oulun kau­pun­ki aikoo kovas­ta vas­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta pum­pa­ta alu­eel­ta vet­tä omaa veden­ja­ke­lu­aan turvatakseen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus