Tur­peen alas­ajo vie työ­paik­ko­ja maaseudulta

Arto Haapaniemi (oikealla) on aina tienannut elantonsa turvesoista, kuten monet muut urakoitsijat Rantapohjan alueen maaseudulla. Nyt jäljellä ei ole enää montaa, ja alan nopea alasajo vetää Haapaniemen vakavaksi. Hän ja Iso-Kinttaissuo työmaalla vieraillut Vapon Sami Vääräkangas olisivat toivoneet, että käytössä olevat turvesuot olisi käytetty loppuun, jolloin olisi jäänyt aikaa kehittää kotimaisia korvaavia tuotteita. (Kuva: Teea Tunturi)Arto Haapaniemi (oikealla) on aina tienannut elantonsa turvesoista, kuten monet muut urakoitsijat Rantapohjan alueen maaseudulla. Nyt jäljellä ei ole enää montaa, ja alan nopea alasajo vetää Haapaniemen vakavaksi. Hän ja Iso-Kinttaissuo työmaalla vieraillut Vapon Sami Vääräkangas olisivat toivoneet, että käytössä olevat turvesuot olisi käytetty loppuun, jolloin olisi jäänyt aikaa kehittää kotimaisia korvaavia tuotteita. (Kuva: Teea Tunturi)

Vie­lä muu­ta­ma vuo­si sit­ten Ran­ta­poh­jan alu­eel­la oli Vapon työ­mail­la kym­men­kun­ta tur­veu­ra­koit­si­jaa, jot­ka työl­lis­ti­vät itsen­sä lisäk­si kym­me­niä työn­te­ki­jöi­tä tur­ve­soil­la. Nyky­ään jäl­jel­lä on enää mur­to-osa. Yksi heis­tä on tan­ni­la­lai­nen Arto Haa­pa­nie­mi, jon­ka toi­min­ta on supis­tu­nut voi­mak­kaas­ti. Par­haim­mil­laan hänel­lä oli jopa 20 työn­te­ki­jää. Nyt mies työl­lis­tää itsen­sä lisäk­si kuusi hen­ki­löä, jot­ka hän on saa­nut pidet­tyä sil­lä, että kesät ollaan tur­ve­soil­la ja tal­vet hakkuilla. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla