Robot­ti­na­vet­ta hel­pot­taa mai­to­ti­lan arkea – Tilo­jen mää­rä vähe­nee, mut­ta tuo­tos ja tila­ko­ko kasvavat

Pihattonavetassa eläimet on ryhmitelty eri osastoihin, joita ovat muun muassa poikima- ja sairasosasto, lypsyosasto sekä nuoren karjan tilat. Keskellä näkyvät lypsyrobotit, joita Kannialan tilalla on käytössä kaksi, mutta varaus kolmannelle on tehty rakentamisen yhteydessä valmiiksi.Pihattonavetassa eläimet on ryhmitelty eri osastoihin, joita ovat muun muassa poikima- ja sairasosasto, lypsyosasto sekä nuoren karjan tilat. Keskellä näkyvät lypsyrobotit, joita Kannialan tilalla on käytössä kaksi, mutta varaus kolmannelle on tehty rakentamisen yhteydessä valmiiksi. (Kuva: Teea Tunturi)

Tan­ni­la­lai­sel­la Kan­nia­lan tilal­la on vii­meis­ten kah­den vuo­den ajan lyp­set­ty leh­mät kah­den robo­tin nave­tas­sa. Ennen tätä käy­tös­sä oli van­hem­man nave­tan lyp­sy­ase­ma, ja tuol­loin lyp­set­tä­viä oli noin 50. Nyt uudes­sa robot­ti­na­ve­tas­sa on noin 110 leh­mää, ja kaik­ki­aan tilal­la on eläi­miä yli 220. Kar­jan mää­rä on kah­des­sa vuo­des­sa tuplaan­tu­nut. Paik­ko­ja uudes­sa nave­tas­sa on kaik­ki­aan 150 leh­mäl­le sekä kol­man­nel­le lyp­sy­ro­bo­til­le, joten kas­vul­le on vie­lä mah­dol­li­suuk­sia. Tilan toi­min­nas­ta vas­taa­vat Ari, Mai­ja ja Aki Kan­nia­la. Töi­tä teh­dään nyt kah­des­sa polvessa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus