Poruk­ka kool­la: Serk­ku­jen tapaa­mi­nen Yli-Iis­sä

Serkustapaamisen kuvasi Jarmo Huurtela.Serkustapaamisen kuvasi Jarmo Huurtela.

Yli-iiläis­ten, jo edes­men­nei­den iso­van­hem­pien Hil­ja ja Eino Kave­rin las­ten­lap­set kokoon­tui­vat toi­seen serk­ku­ta­paa­mi­seen Pah­ka­kos­ken Pär­rä­lään aurin­koi­se­na lau­an­tai­na 1.elokuuta. Muka­na iloi­ses­sa tapaa­mi­ses­sa oli­vat Riit­ta Per­nu, Päi­vi Kave­ri, Ulla-Mai­ja Leh­ti­nen, Vesa Repo, Esa Kave­ri, Pia Kyrön­nie­mi, Annii­na Kave­ri, Karo­lii­na Kort­ti, Tei­jo Repo, Mar­ja Lah­den­pe­rä, Timo Kave­ri, Mat­ti Kave­ri, Anne Kyn­kään­nie­mi, Hen­na Kave­ri ja Lin­nea Kyn­kään­nie­mi.

Ser­kut kuva­si Jar­mo Huur­te­la.