Poro­ki­sat kerä­si­vät val­ta­van yleisömäärän

Sunnuntain kisapäivänä riitti yleisöä niin radan varteen kuin kanttiinin kulmille ja muidenkin myyntipisteiden anteihin tutustumaan.Sunnuntain kisapäivänä riitti yleisöä niin radan varteen kuin kanttiinin kulmille ja muidenkin myyntipisteiden anteihin tutustumaan.

Har­voin pak­kau­tuu yli-iiläi­sel­le suol­le sel­lais­ta ihmis­ten mää­rää kuin vii­kon­lop­pu­na Yli-Iis­sä jär­jes­tet­tyä Porocup ‑osa­kil­pai­lua seu­raa­maan. Eten­kin sun­nun­tai­na aje­tut välie­rät ja ylei­sen sekä kuu­man sar­jan finaa­lit koko­si­vat val­tai­san ylei­sö­mää­rän seu­raa­maan poro­jen kii­vas­ta menoa ja naut­ti­maan kisa­ra­vin­to­lan antimista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus