Kyös­ti Hök­kä menee met­sään joka päi­vä – Kukin met­sä vaa­tii oman­lai­sen­sa metsänhoitotoimet

Oikealla takana näkyvää kitukasvuista männikköä ei ole hakattu. Vasemmalla männikkö, jonka taimet Kyösti Hökkä istutti parikymmentä vuotta sitten mätästämäänsä metsään.

Met­sä­no­mis­ta­ja Kyös­ti Hök­kä levit­tää pöy­däl­le Vil­ho-isän­sä vuon­na 1967 teet­tä­män met­sä­suun­ni­tel­man. Käsin piir­re­tys­sä ja väri­te­tys­sä suun­ni­tel­mas­sa Puusaa­res­sa sijait­se­vat 330 heh­taa­ria met­sää on pää­asias­sa tai­mik­koa tai kitu­kas­vuis­ta rämettä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus