Kur­ja keli ei hidas­ta­nut pottukauppoja

Arja Huhtasen merkitsemiä perunatilauksia jopa jonotettiin useaan otteeseen lauantain aikana, ja tyrnäväläispotuille riitti hakijoita. Kävijöiden ilmeet niin ulkona kuin Taitomyllyn sisätiloissa olivat myös huomattavasti kehnoa keliä aurinkoisempia.Arja Huhtasen merkitsemiä perunatilauksia jopa jonotettiin useaan otteeseen lauantain aikana, ja tyrnäväläispotuille riitti hakijoita. Kävijöiden ilmeet niin ulkona kuin Taitomyllyn sisätiloissa olivat myös huomattavasti kehnoa keliä aurinkoisempia.

Vaik­ka vet­tä satoi ja kole­aa oli, kävi Yli-Iis­sä sijait­se­van Tai­to­myl­lyn pihas­sa lau­an­tai­na kova kuhi­na ja sisäl­lä­kin iloi­nen puheen­so­ri­na, kun peru­nat, kala­säi­lyk­keet ja lei­von­nai­set sekä kah­vit ja mak­ka­rat teki­vät kaup­pan­sa. Tai­to­myl­ly on pai­kal­lis­ten käsi­työ­läis­ten vapaa­eh­tois­voi­min yllä­pi­tä­mää ja pyö­rit­tä­mää toi­min­taa, jon­ka pii­ris­sä on täl­lä het­kel­lä muka­na nel­jä­tois­ta toi­mi­jaa. Avoin­na Tai­to­myl­lyä pide­tään per­jan­tai­sin ja lau­an­tai­sin aamu­kym­me­nes­tä kol­meen iltapäivällä.… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus