Kie­pil­le pyö­räl­lä tai jal­kai­sin

Kierikin kiepin saattoi kiertää pyöräillen tai jalkaisin, ja varsin rivakasti lähtijät matkaan riensivätkin. Hyvin matka kuului myös sujuneen muutamista kimppuun käyneistä itikkaparvista huolimatta.Kierikin kiepin saattoi kiertää pyöräillen tai jalkaisin, ja varsin rivakasti lähtijät matkaan riensivätkin. Hyvin matka kuului myös sujuneen muutamista kimppuun käyneistä itikkaparvista huolimatta.

Yli-Iis­sä tiis­tai-ilta­na toteu­tet­tu Kie­ri­kin kiep­pi -kun­toi­lu­ta­pah­tu­ma ker­toi omal­ta osal­taan, että pie­nem­pien tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­ses­sä ollaan hil­jal­leen mat­kal­la koh­ti nor­maa­lim­paa aikaa. Osal­lis­tu­jia pyö­räil­len tai jal­kai­sin kier­ret­tä­väl­le rei­til­le läh­ti tosin ennä­tys­vuo­sia niu­kem­min, mut­ta he, jot­ka len­kin kier­si­vät, oli­vat tapah­tu­maan äärim­mäi­sen tyy­ty­väi­siä. – Että oli­kin muka­va pyö­räil­lä, kun ilma­kin vie­lä suo­si, ihas­te­li avio­pa­ri Kai­sa ja Kyös­ti Hök­kä. Ensim­mäis­ten jou­kos­sa…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus