Elä­mää kivi­kau­den kyläs­sä – Tukiyh­dis­tys tavoit­te­lee laa­jaa näky­vyyt­tä ja uusia yhteis­työ­ta­ho­ja

Rovaniemeläinen Päivi Ranta ottaa tuntumaa puuhun Kierikin moottorisahataidekurssilla. (Kuva: Milja Mustonen)

Yllät­tä­vä moot­to­ri­sa­han päri­nä kan­tau­tuu jo kau­as kivi­kau­den kylän lai­ta­mil­le. Moot­to­ri­sa­ha­tai­de­kurs­si­lai­set etsi­vät puun sisäl­lä lymyä­vää aihet­ta. Kie­ri­kin tukiyh­dis­tys aloit­te­lee toi­saal­la kokous­taan ja poh­tii yöpy­mis­ko­kei­lun yksi­tyis­koh­tia sekä sitä, miten Oulu saa­tai­siin ymmär­tä­mään lähi­kult­tuu­ri­koh­tei­den olen­nai­suus.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus