Toi­mit­ta­jal­ta: Jäi­den­läh­dön aikaan

Me jokien ran­ta­mil­la asu­vat olem­me tie­tyl­lä taval­la etuoi­keu­tet­tu­ja. Kuten tuli palaes­saan myös joki vir­ra­tes­saan on joka het­ki eri­lai­nen. Esi­mer­kik­si yhtään tis­mal­leen saman­lais­ta valo­ku­vaa joes­ta – pait­si ehkä tal­vel­la – ei ole mah­dol­lis­ta ottaa. Jos kir­jan, tele­vi­sion tai netin tar­jon­ta kyl­läs­tyt­tää, voi siir­tyä seu­raa­maan joen vir­tauk­sen muutoksia.