Tina­ton tammikuu

Run­saas­ti lyi­jyä sisäl­tä­vien kemi­kaa­lien, eli myös uuden­vuo­den tino­jen myyn­ti kiel­le­tään EU-alu­eel­la maa­lis­kuun alus­ta alkaen, mut­ta tinat oli­vat tis­kin alla jo vuo­den­vaih­tees­sa. Suu­ret kaup­pa­ket­jut oli­vat päät­tä­neet näin. Niin­pä moni har­mit­te­li, ettem­me saa­neet viet­tää ilois­ta tinan­va­lan­nan lop­pu­mi­sen rois­ke­juh­laa. Oli­sim­me voi­neet ennus­taa tinois­tam­me, mil­loin rake­tit kiel­le­tään koko­naan ja nak­ke­ja ja peru­na­sa­laat­tia saa syö­dä vain uuden­vuo­den aat­to­na kel­lo 18–02.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus