Toi­mit­ta­jal­ta: Kesää syy­tä juhlia

Kesä­päi­vän­sei­saus­ta vie­tet­tiin tiis­tai­na kel­lo 12.13. Tiis­tai­na päi­vän pituus oli Oulus­sa 22 tun­tia 4 minuut­tia. Tie­teen kuva­leh­ti tie­tää ker­toa, että päi­vän­va­lon mää­rä alkoi vähen­tyä joi­ta­kin sekun­te­ja heti sei­sauk­sen jäl­keen. Tänään päi­vä onkin jo koko­nais­ta kak­si minuut­tia lyhyem­pi kuin tiistaina.

Vaik­ka eläm­me­kin nyt tiis­tai­ta pimeäm­pää aikaa, voim­me hyvil­lä mie­lin kes­kit­tyä juh­lis­ta­maan kesää ja valoa. Moni on har­mi­tel­lut, että kevät jäi lyhyek­si kolei­den ilmo­jen takia. Tal­vi­tak­ke­ja tuli ikä­vä heil­lä, jot­ka ne ehti­vät jo lait­taa pois­sa näky­vis­tä kesän ajak­si. Nyt alkaa­kin sit­ten olla kii­re heit­tää tal­vi­turk­ki, että ehtii ennen Jaak­koa ja kyl­mää kiveä.

Yhtäk­kiä kesä on kuk­keim­mil­laan. Luon­nos­ta löy­tää hel­pos­ti tar­vit­ta­vat seit­se­män kuk­kaa poi­mit­ta­vak­si juhan­nusyök­si tyy­nyn alle tai sit­ten vain ihan kukkamaljakkoon.

Sääs­ket­kin ovat run­saim­mil­laan. Samal­la kiih­tyi jäl­leen kes­kus­te­lu sii­tä, mitä sääs­ken­tor­jun­ta­kei­noa voi käyt­tää vai voi­ko mitään. Itse ajat­te­lin väl­tel­lä sääs­ken­pis­to­ja levit­te­le­mäl­lä ihol­le­ni kane­lia, kuten tämän leh­den Ook­ko nää kuul­lu ‑pals­tal­la vin­ka­taan. Voi­han sii­tä tie­tys­ti tul­la pie­ni miel­leyh­ty­mä jou­luun, mut­ta väliä­kö tuol­la, juh­la kuin juhla.

Käy­kääm­me juhan­nuk­sen juh­lin­taan itse kukin halua­mas­sam­me pai­kas­sa halua­mal­lam­me taval­la. Vie­te­tään muka­va juhan­nus, mut­ta varo­taan meno- ja paluu­lii­ken­net­tä, huk­ku­mis­ta, käär­mei­tä ja hyt­tys­par­via, väke­viä juo­mia, aurin­gon­pol­tet­ta, kyl­met­ty­mis­tä, kokos­ta len­tä­viä kipi­nöi­tä, ruo­ka­myr­ky­tys­tä, raken­nus­te­li­neil­tä putoa­mis­ta ja var­pai­den jää­mis­tä tans­si­part­ne­rin jalan alle.

tuija.jarvela-uusitalo(at)rantapohja.fi