Tie­to­vi­sa 9.10.

Kysy­myk­set 1.    Mikä yhtiö osti vii­me vuon­na LVIS-tar­vik­kei­ta myy­vän Onni­sen? 2.    Mikä papri­kal­la maus­tet­tu unka­ri­lai­nen perin­ne­ruo­ka tar­koit­taa suo­mek­si pai­men­ta. 3.    Mikä on aurin­ko­kun­tam­me kyl­min pla­neet­ta? 4.    Mil­lä vuo­si­sa­dal­la val­mis­tui ensim­mäi­nen koko­naan Suo­mes­sa opis­kel­lut lää­kä­ri Johan­nes Eke­lund? 5.    Min­kä maa­lai­nen for­maat­ti on Haluat­ko mil­jo­nää­rik­si? a) USA-lai­nen, b) Brit­ti­läi­nen, c) Sak­sa­lai­nen, d) Rans­ka­lai­nen 6.    Mit­kä kak­si kau­pun­kia…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus