Uuden auton maa­li­pin­ta kan­nat­taa suo­ja­ta heti, huo­nois­sa olo­suh­teis­sa pin­ta voi palaa pilal­le viikoissa

Tee edes jotakin. Suurin viime vuosina tapahtunut muutos autojen maalipinnoissa on maalikalvon ohentuminen entisestään. Uuden auton omistajan suurin virhe onkin jättää maalipinta täysin ilman suojaa. Tarkkana maalipinnan kanssa kannattaa olla, vaikka pinta olisi hyvässä vahassa tai kestopinnoitettu.

Jar­mo Kes­ki­nen Ran­ta­poh­ja Uuden auton osta­jan ostos­lis­tal­le kuu­luu myös hyvä kes­to­va­ha. Toi­nen vaih­toeh­to on ajaa uusi auto ammat­ti­lai­sen suo­jat­ta­vak­si mel­kein suo­raan auto­liik­kees­tä. Lial­le ei kan­na­ta antaa yhtään aikaa tart­tua uuteen, suo­jaa­mat­to­maan pin­taan. Suo­jaa­mi­nen ei jää kiin­ni aina­kaan rahas­ta. – Itse suo­jaa­mal­la sel­vi­ää muu­ta­man kym­pin bud­je­til­la, jos mitään tar­vik­kei­ta ei ole val­mii­na. Sii­hen hin­taan saa pesuaineet,… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus