Tie­to­vi­sa 6.8.2019

Kysy­myk­set

1. Mil­lä nimel­lä tun­ne­taan nykyi­sin Oy. Tip­paus­toi­mis­to Ab.?

2. Kenen tun­ne­tun suo­ma­lai­sen poi­kia ovat Nuut­ti, Matias ja Aaro?

3. Mikä ihmi­sen elin tuot­taa insulinia?

4. Mis­tä löy­tyy Suo­men pisin laskettelurinne?

5. Kuin­ka mon­ta riis­tae­läin­tä suun­nil­leen on Suo­men met­säs­tys­lais­sa? a) 20, b) 40, c) 60, d) 80

6. Mis­sä teh­tä­väs­sä toi­mi Vic­tor Hugon romaa­nin mukaan Qua­si­mo­do ‑nimi­nen henkilö?

7. Min­kä his­to­rial­li­sen tapah­tu­man seu­rauk­se­na perus­tet­tiin Ilta Sano­mat v. 1932?

8. Mil­lä nimel­lä tun­ne­taan parem­min sekä vihan­nek­se­na että maus­tee­na käy­tet­ty saksankumina?

9. Min­kä tun­ne­tun yri­tyk­sen koti­paik­ka on Vie­re­män kun­ta Pohjois-Savossa?

10. Mis­tä poh­jois­maas­ta on vaa­tea­lan yhtiö Var­ner-Grup­pen? a) Suo­mi, b) Ruot­si, c) Tans­ka, d) Norja

 

 

Vas­tauk­set

1. Veik­kaus Oy.

2. Sau­li Niinistön

3. Hai­ma

4. Ylläk­sel­tä

5. c) 60

6. Not­re Damen kellonsoittaja

7. Mänt­sä­län kapinan

8. Fen­ko­li

9. Pons­se

10. d) Norja