Tie­to­vi­sa 6.7.

Kysy­myk­set
1. Kuka on Kat­ri Kul­mu­nin ohel­la sotien jäl­keen ainoa Kes­kus­ta­puo­lu­een ja sen edel­tä­jien puheen­joh­ta­ja, joka ei ole ollut pääministeri?
2. Kuin­ka moni Suo­men pre­si­den­teis­tä on syn­ty­nyt Helsingissä?
3. Min­kä joen patoa­mi­sen yhtey­des­sä syn­tyi Nasserjärvi?
4. Mit­kä kak­si vapaan hiih­to­ta­van tek­nii­kois­ta ovat saa­neet nimen­sä ruot­sa­lais­hiih­tä­jien mukaan?
5. Kenen suo­ma­lai­sen runoi­li­jan syn­ty­mä­ko­ti oli nimel­tään Höve­lö? a) J.L. Rune­berg, b) V.A. Kos­ken­nie­mi, c) Lau­ri Vii­ta, d) Eino Leino
6. Mikä on val­tion bud­jet­ti­kir­jan perin­tei­nen kan­sien väri?
7. Mil­lä vuo­si­kym­me­nel­lä käy­tiin ns. Korean sota?
8. Mil­lä toi­sel­la nimel­lä tun­ne­taan maitosokeri?
9. Min­kä soit­ti­men kehit­tä­jä­nä tun­ne­taan her­ra nimel­tä Robert Moog?
10. Ketä Kale­va­lan hah­moa kut­su­taan Urhei­lun pik­ku jät­ti­läi­ses­sä ensim­mäi­sek­si suo­ma­lai­sek­si suur­hiih­tä­jäk­si? a) Kul­ler­vo, b) Ante­ro Vipu­nen, c) Lem­min­käi­nen, d) Ilmarinen

Vas­tauk­set
1. Paa­vo Väyrynen
2. Yksi, Tar­ja Halonen
3. Niilin
4. Mogren ja Wassberg
5. d) Eino Leino
6. Keltainen
7. 1950-luvulla
8. Laktoosi
9. Syntetisaattorin
10. c) Lemminkäinen