Tie­to­vi­sa 3.6.2019

Kysy­myk­set 1.     Mitä ovat Gene­sis, Exo­dus, Levi­ticus, Nume­ri, Deu­te­ro­no­mium? 2.     a) Kenen romaa­ni on Suloi­nen myr­kyn­keit­tä­jä? b) Kenen bii­si on Suloi­nen myr­kyn­keit­tä­jä? 3.     Mis­sä  Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nas­sa on pro­sen­tu­aa­li­ses­ti eni­ten yli 65-vuo­tiai­ta? Ehkä samas­ta syys­tä kun­nas­sa on myös vähi­ten asuk­kai­ta. 4.     Min­kä Poh­jois­maan pisin joki on Glom­ma? 5.      Min­kä maa­lai­nen kek­sin­tö on sepa­raat­to­ri? a) sak­sa­lai­nen, b)… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus