Tie­to­vi­sa 21.8.

Kysy­myk­set 1.    Mikä yhtei­sö jul­kai­see  pää-äänen­kan­nat­ta­ja­naan Päi­vä­mies-leh­teä? 2.    Mikä yhdis­tää hevo­sur­hei­lun ja moot­to­riur­hei­lun ystä­viä? 3.    Min­kä kotie­läi­men suku­lai­nen on jak­ki? 4.    Luet­te­le Suo­men lisäk­si  kol­me maa­ta, jois­sa lain mukaan on lute­ri­lai­suu­del­la val­tio­nus­kon­non tai sii­hen rin­nas­tet­ta­va ase­ma. 5.    Min­kä maan kunin­gas on Muham­mad VI? a) Jor­da­nian, b) Maro­kon, c) Sau­di-Ara­bian, d) Oma­nin 6.     Kuka on … 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus