Met­sän­hoi­to­y­dis­tyk­set fuusioituvat

Oulun seu­tu Oulun seu­dun, Yli­kii­min­gin ja Muhok­sen met­sän­hoi­to­yh­dis­tys­ten val­tuus­tot ovat päät­tä­neet yhdis­ty­mi­ses­tä. Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys­ten val­tuus­tot päät­ti­vät fuusios­ta tahoil­laan vii­me kes­ki­viik­ko­na. Pää­tök­set teh­tiin yksi­mie­li­ses­ti. Oulun seu­dun, Yli­kii­min­gin ja Muhok­sen met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­set yhdis­ty­vät vuo­den 2018 alus­sa. Uuden yhdis­tyk­sen nimek­si tulee Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Oulun seu­tu ja pää­toi­mi­paik­ka sijait­see Oulus­sa. Nykyi­set toi­mi­pis­teet Muhok­sel­la, Yli­kii­min­gis­sä, Hau­ki­pu­taal­la ja Oulus­sa säi­ly­vät ennal­laan ja kaik­ki toimihenkilöt… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus